Vejles offentlige slagtehus og lossepladsen i 1901

Månedens billede, juli 2021

Vejle offentlige Slagtehus, Enghavevej, ca. 1926

På månedens billede i juli vender vi blikket ud mod Vejle Enge, hvor en ny bygning blev taget i brug i juli 1900. Det er Vejles offentlige slagtehus på hjørnet af Enghavevej og Vestre Engvej, som var bygget efter samtidens krav til hygiejne og ”kødkontrol”. Slagtehuset bestod af 5 store bygninger, som dannede karré i hvis midte stod en lille tårnbygning med en kødvægt.
Lederen af slagtehuset, Inspektør Hutzen, holdt ikke kun en vågent blik med selve slagtehuset, men også med omgivelserne. Umiddelbart syd for slagtehuset, på den anden side af Vestre Engvej var den område, som i blev kaldt ”Lossepladsen”, som foråret 1901 i stigende grad levede op til den betegnelse, da der blev aflæsset mange forskellige slags affald fra gårde og husholdninger på pladsen.
Det faldt Hutzen for brystet, så han skrevet til byrådet at: ”det tænkes, at Skyer af bakterieholdigt Støv kan føres lige over mod Slagtehallerne og gennem disses aabne Vinduer ind paa det der hængende Kød”. Efter et kort undersøgelse fra Vejle politi og Vejle byråds slagtehusudvalg, blev det af byrådet vedtaget, at: ”vil der være at udstede Forbud imod, at der fremtidig henlægges noget som helst Affald, derunder ogsaa Sne paa den paagældende Plads”.
Inspektør Hutzen retter ikke henvendelse til byrådet om affald på pladsen, så det forbuddet må have haft den ønskede effektet.
Hvis du vil se inspektørens brev til byrådet, samt politiets og slagtehusudvalgs rapporter kan de ses på byraadsarkivvejle.dk.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere