Sognekommuner 1842-1970

Vejle Stadsarkiv opbevarer arkivalierne efter sognekommunerne, der fungerede fra 1842 til kommunesammenlægningen i 1970.

Arkivalier efter skoler, fattighjem og andre institutioner er også en del af det sognekommunale arkivmateriale.

Kommuneinddelingen på landet blev i udgangspunkt fastlagt på grundlag af de gamle kirkesogne. Denne inddeling var naturlig, da kirke dengang var det samlende fællesskab for befolkningen. Præst og degn var ligeledes centrale personer i både administration og undervisning.

I 1841 kom anordningen om landkommunevæsenet. I hvert sognedistrikt skulle der oprettes et sogneforstanderskab. I 1842 var der 1.021 landdistrikter eller landkommuner. I 1870 skete der en yderligere opsplitning til 1.097 sogne.

Opsplitningen af sognene fortsatte op gennem 1900-tallet, indtil man i 1950'erne begyndte at overveje, om der ikke skulle etableres større administrative enheder. Det førte i sidste ende til etableringen af de såkaldte primærkommuner, som så dagens lys i 1966 for Jellings vedkommende og i 1970 for Børkop, Egtved, Give og Vejles vedkommende.

Oversigt over sognekommuner og de primærekommuner

Nedenstående oversigt lister de forhenværende sognekommuner og de primærekommuner, som de blev lagt sammen til ved kommunalreformen i 1970. Det kan give dig et indblik i organiseringen af det sognekommunale materiale.

Jelling Kommune 1970-2006:
Hvejsel Sogn
Jelling Sogn
Kollerup Sogn
Vindelev Sogn

Egtved Kommune 1970-2006:
Bredsten Sogn
Egtved Sogn
Jerlev Sogn
Nørup Sogn
Randbøl Sogn
Vester Nebel Sogn
Ødsted Sogn
Øster Starup Sogn

Give Kommune 1970-2006:
Gadbjerg Sognekommune
Give Sognekommune
Givskud Sognekommune
Lindeballe Sognekommune
Ringive Sognekommune
Thyregod Sognekommune
Vester Sognekommune
Øster Nykirke Sognekommune

Børkop Kommune 1970-2006:
Gauerslund Sogn
Gårslev Sogn
Skærup Sogn
Smidstrup Sogn

Vejle Kommune 1970-2006:
Bredballe Sogn
Engum Sogn
Hornstrup Sogn
Hover Sogn
Højen Sogn
Skibet Sogn
Vinding Sogn
Vejle Købstad

Særligt om materiale fra Vejle Købstad

Frem til 1869 er de danske købstadskommuner styret af magistraten, der var et statsstyret organ. Materiale fra Vejle Købstad fra før 1869 er afleveret til Rigsarkivet og kan søges frem i arkivdatabasen DAISY.

 Materiale efter 1869 kan findes hos Vejle Stadsarkiv.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere