Bevaring og kassation

For Vejle Kommunes forvaltninger og afdelinger yder Vejle Stadsarkiv råd, vejledning og støtte. Det kan være i forhold til kommunens ESDH-system, vejledning i bevaring og kassation af arkivmateriale eller ekspedition af forvaltningernes henlagte sager.

Bevaring og kassation - råd og vejledning 

Som arkivmyndighed for Vejle Kommune fører stadsarkivet tilsyn med, at forvaltninger og afdelinger i kommunen overholder relevant lovgivning og til stadighed varetager de arkivmæssige hensyn.

I den forbindelse yder vi råd og vejledning til forvaltningerne samt de kommunale institutioner. Det kan være i spørgsmål om bevaring og kassation af konkrete sagstyper, råd om arkivmaterialer, ordningsarbejde eller vejledning med henblik på aflevering af materiale til stadsarkivet. 

Læs mere om lovgivningen på arkivområdet her.

Vejledninger til bekendtgørelser og love

Vejledninger, der uddyber og eksemplificerer teksten i bekendtgørelserne, kan du finde hos Rigsarkivet. Vejledningerne bliver opdateret løbende.

Vejledning vedrørende vurdering af papirarkivalier
Vejledning vedrørende vurdering af digitale arkivalier
Vejledning til arkiveringsversioner af IT-systemer

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere