Vejle Amts Rekylkorps ved Tørring Station, 1914

Månedens billede, september 2020

Vejle Amts Rekylkorps frivillige opstillet for fotografen. Fotograf: Chr. Christensen, Tørring. Foto: Vejle Stadsarkiv

Vejle Amts Rekylkorps foran Tørring Station med cykler, hvorpå der hænger cykeltasker. Bag rekylkorpset ses Tørring Stationsbygning, som den fremstod i 1914.

Vejle Amts Rekylkorps var en forløber for Hjemmeværnet og blev oprettet den 13. august 1911. Korpset hørte under Centralkomiteen for De frivillige Korps. Bestyrelsen for korpset bestod af fremtrædende vejlensere, heriblandt daværende stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth som ærespræsident.

Initiativet til det lokale frivilligkorps blev taget af direktør Westenholz allerede i september 1910, og korpset begyndte sin udrustning i august 1911.

Det var et frivilligt cykelkorps, hvis medlemmer, der for at være med i det frivillige beredskab, skulle være bosiddende i Vejle Amt. Frem til 1919 var der konstant tilknyttet 50-57 mænd til korpset i Vejle Amt. Medlemmerne optrådte i lyseblå uniformer og i huer med mørkblå kant og havde hver en cykel, som de transporterede sig rundt på.

Korpset var en militær enhed oprettet og bestående af frivillige medlemmer, der under krigsforhold samarbejdede med regulære styrker. I fredstid afholdt rekylkorpset øvelser og forberedte sig på at forsvare Danmark.

De tog på øvelser i det fri, hvorfor vi i dag har mange billeder fra deres øvelsesture. Se flere billeder af Vejle Amts Rekylkorps på arkiv.dk her

Rekylkorpsene var en række danske frikorps, der blev oprettet i begyndelsen af 1900-tallet til støtte for Danmarks forsvar. Fra omkring 1909 blev der i Vejle Amt, Københavns Amt og 14 andre amter oprettet frikorps, der gik under betegnelsen rekylkorps.

I 1919 blev de fleste rekylkorps opløst, herunder også Vejle Amts Rekylkorps. Det var Hærloven af 1937, der nedlagde de resterende rekylkorps. I 1930´erne forbyder de såkaldte Urolove visse sammenslutninger, herunder frivillige korps, som eks. amternes rekylkorps. Læs mere om Urolovene her.

Efter Anden Verdenskrig oprettede man Hjemmeværnet, som på mange måder kan ses som en forsættelse af rekylkorpsene, da Hjemmeværnets formål også er at yde støtte til landets forsvar og andre opgaver, der opretholder orden i samfundet.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere