Portræt af børnebibliotekar Eleonora Sørensen (1901-1991)

Kvindernes Internationale Kampdag 2023

Onsdag 8. marts 2023

Ledende børnebibliotekar frøken Eleonora Sørensen var i 32 år ansat på Vejle Børnebibliotek, hvor hun var en institution. Hun gav Vejles børn indsigt i bøgernes forunderlige og vidunderlige verden. Foto: Oskar Jensen. Vejle Stadsarkiv.
Billednummer på arkiv.dk: N201440.

Vi skriver kvinderne ind i historien

På Vejle Stadsarkiv arbejder vi målrettet på at skrive kvinderne ind i historien – og bare rolig, der er rigelig plads i historien til både mænd, kvinder og alle andre 😊

Tidligere er meget historie skrevet af mænd om mænd til mænd. Det er rigtigt fint arbejde, men udfordringen er, at der i megen historieskrivning, og i meget arkivarbejde, ikke har været tilstrækkelig fokus på også at indsamle, bevare, registrere og formidle historien om alle de seje, initiativrige, modige og arbejdsomme kvinder, der ligeledes har formet vores historie i stort og småt.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag 2023 bringer vi her et portræt af netop sådan en kvinde, børnebibliotekar Eleonora Sørensen (1901-1991). Portrættet er skrevet af frivillig på Vejle Stadsarkiv, Vibeke Kruse.

Frøken Sørensen skabte et fristed for børn på Børnebiblioteket

Navnet Eleonora Sørensen vil vække genklang i voksne vejlensere, der kom på Vejle Børnebibliotek, mens biblioteket havde base i stueetagen i det røde hus på Flegborg 16, som i dag huser Vejle Kunstmuseum.

Eleonora Sørensen var og blev en legendarisk børnebibliotekar, som i 1932 blev ansat som ledende børnebibliotekar i Vejle, et job som hun bestred med stor faglig dygtighed i 32 år, frem til 1964. I årtier var hun med til at vække interessen for at læse blandt Vejles børn, og hun lærte dem også, at biblioteket er folkets universitet.

Frøken Sørensen, som hun blev kaldt, udførte et helt enestående arbejde som formidler af bøgernes verden til byens børn. Børnebiblioteket i Vejle var blevet et selvstændigt bibliotek i 1931, da Folkebibliotekets børnebiblioteksafdeling og Vejle Skolebiblioteker blev slået sammen. Allerede før Eleonora Sørensens ansættelse havde Vejle været i front med oprettelse af en særlig børnelæsesal, der åbnede i 1918 ved Biblioteket for Vejle By og Amt, der dengang lå på 1. sal i Vejle Kommunes administrationsbygning ved Kirketorvet. Vejle var også først med ansættelse af en børnebibliotekar i 1920.

Naturlig myndighed

Eleonora Sørensen var oprindeligt uddannet lærerinde fra Zahles Seminarium i København, hvorfra hun tog lærereksamen i 1922. Herefter fik hun ansættelse som privatlærer hos en familie i Grønland, hvor hun var fra 1925-1927. Da hun kom hjem, søgte hun ind og blev optaget på Statens Bibliotekarskole, hvor hun blev uddannet som bibliotekar. Hun stod med eksamensbeviset i hånden i 1932.

I 1930'erne var tiden en anden. På biblioteket skulle børn være stille og opføre sig ordentligt, og begge dele var Eleonora Sørensen garant for. Hun havde menneskeligt og fagligt format og udstrålede en myndighed, som aftvang naturlig respekt. Eleonora Sørensens kongstanke var, at biblioteket er folkets universitet.

Med sit store formidlingsarbejde ledte hun hundredvis af børn ind i bøgernes forunderlige og vidunderlige verden. Frøken Sørensen skabte med hele sin personlighed Børnebiblioteket til et fristed, hvor børn elskede at komme. Hun iscenesatte også mange aktiviteter på Børnebiblioteket. De yngste børn blev inviteret til eventyrtime, og hver onsdag aften i vintersæsonen, var der oplæsningsaften for de store børn.

Robinson Crusoe

Eleonora Sørensen pointerede altid, at det havde afgørende betydning at læse højt for børn. Hun opfordrede forældre til at give sig tid til at læse højt for deres børn og tale med dem om bogen bagefter.

Ifølge Eleonora Sørensen var bogen over alle bøger ”Robinson Crusoe” af Daniel Defoe. En god børnebog var i hendes terminologi en bog, der gav børn en oplevelse, der satte noget i gang i dem, som fik dem til at tænke: ”En god børnebog skal hjælpe børn til et godt sprog, et rigt og omfattende ordvalg og udvide deres begrebsverden”, sagde Eleonora Sørensen. 

Hun oversatte selv børnebøger, og undervejs i arbejdet læste hun op af oversættelsen for de store børn. Hun holdt også juletræsfester for større og mindre børn med indlagte konkurrencer, der altid var bøger, ofte skænket af byens boghandlere. Hun arrangerede ”muntre” aftener, hvor børn optrådte med små sketch og komedier, sange og oplæsning, og en enkelt gang var der arrangeret ballet.

Ulrik samlede på ord

Eleonora Sørensen gjorde i det hele taget Børnebiblioteket til en oase for mange Vejle-børn. Forfatteren og journalisten Ulrik Gräs var blandt de børn, der flittigt kom på Børnebiblioteket hos Eleonora Sørensen. Han følte netop, at han her havde et fristed. Som 12-årig skrev han små historier på Børnebiblioteket, og han er ikke i tvivl om, at det var Eleonora Sørensen, der fik ham til at samle på ord som andre samlede på frimærker.

Ulrik Gräs har fortalt, at han var stærkt påvirket af skolebibliotekar Harald Stougaard fra Nyboesgades Skole og af Eleonora Sørensen: ”Hos Harald Stougaard begyndte den rejse, som aldrig er holdt op og som Eleonora Sørensen gav næring til. Lærer Stougaard kunne oplæsningens kunst, frøken Eleonora Sørensen på Børnebiblioteket lå helt på linje med lærer Stougaards valg af bøger fra fremmede egne og himmelstrøg, og dertil kom, at hun var tredje led i en trekant mellem læseren, bogen og hende selv som dens oversætter.

Folkets universitet

I flere år, indtil skolebibliotekerne var færdige, kom alle skolebørn på udvalgte klassetrin på Vejle Børnebibliotek til undervisning i, hvordan et bibliotek fungerer. De lærte at finde bøger, slå op i kartoteker og blev undervist i at bruge håndbogen.

Eleonora Sørensen sagde: ”Jeg vil gerne understrege betydningen af, at børn allerede i skoletiden får lært biblioteket at kende og lært at bruge bøger, så de naturligt kan fortsætte i det offentlige bibliotek, hvis indretning de er blevet fortrolige med i deres skoletid. Hvad det betyder i et demokratisk samfund er indlysende. Det er derfor af stor betydning, at biblioteket som en nødvendigt kulturinstitution får al mulig støtte. De offentlige biblioteker er folkets universitet.

Eleonora Sørensen var i 1951 også blandt den gruppe af kvinder, der stod bag oprettelsen af Vejle Soroptimist Klub. Soroptimister er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, som har taleret i FN. Organisationen arbejder gennem serviceprojekter for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status. Da Vejle Soroptimist Klub blev oprettet, var Eleonora Sørensen i selskab med boghandler Asta Andersen fra Jelling, fotografen Adda Bruus og spillelærerinden Rigmor Tarp, begge fra Vejle.


Børn sidder og læser flittigt på læsesalen på Vejle Børnebibliotek i Flegborg 16. Bag skranken ses ledende børnebibliotekar frøken Eleonora Sørensen. Fotograf: Johannes Rønvig. Foto Vejle Stadsarkiv. Billednummer på arkiv.dk: B71528.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere