Gamle danske frøsorter på stadsarkivet

Fredag 22. maj 2020

Stadsarkivets læsesal giver gæster adgang til arkivets samling. Samlingen består af mere end 2 mio. billeder og 10 km hyldemeter arkivalier i æsker. Det er indleveret til arkivet af personer, foreninger og virksomheder med relation til Vejle egnen.

Den store tidligere amtmandsbolig kan ikke rumme hele arkivets samling, og derfor står store dele af arkivalierne på vores fjernmagasin. I begyndelsen af året hentede vi en stor bestilling af arkivalier fra M. Jørgensens Frøhandels virksomhedsarkiv, fordi vi fik besøg af en læsesalsgæst med særlig interesse for frø.

Svend Erik Nielsen, som vores læsesalsgæst hedder, indsamler gamle danske frøsorter og sortbeskrivelser af danske grøntsager. Han deler noget af den viden, han indsamler om frøsorterne, på sin private hjemmeside: degamlesorter.dk

Det er en forskning, der bringer ham vidt omkring i samlinger hos arkiver, museer og andre gemmer. Hos Vejle Stadsarkiv fandt Svend Erik en stor mængde interessant materiale fra én enkel Vejle virksomhed, M. Jørgensens Frøhandel.

Det, der gør arkivmaterialet fra Jørgensens frøhandel særligt interessant er, at det fremstår forholdsvis komplet. Man kan komme helt ned i en stor dansk frøhandels maskinrum og næsten stå og kigge M. Jørgensen over skulderen, når han skriver rundt til sine handelsforbindelser i ind- og udland. Der er ikke bevaret et så komplet materiale fra nogen af de andre store frøfirmaer i Danmark. Det gør materialet på Vejle Stadsarkiv helt, helt unikt.” fortæller Svend Erik Nielsen.

M. Jørgensens Frøhandel i Grejsdalen var en af landets største planteskoler og frøavlsvirksomheder. Siden 1884 har den familieejede frøhandel fremavlet og solgt plantefrø til danske kolonihaver, praktiske køkkenhaver og pæne prydhaver. Frøhandlens frøposer med de blå bånd blev solgt igennem købmænd og andre handlende, der modtog både omrejsende salgsrepræsentanter og reklamemateriale med ”sæsonens nyheder” fra Jørgensen selv. Hen over årtierne blev det til mange nye grøntsager og blomster, der blev introduceret og spist i Danmark.

Frøhandlen lukkede i 1989. I virksomhedens mange aktive år med udviklinger og udvidelser blev der skabt meget papir- og billedmateriale. Det var korrespondance til forhandlere i ind- og udland. Der var fotografier af solgte produkter, reklamemateriale, frøkataloger, regnskaber og forhandlingsprotokoller.
Alt i alt har Vejle Stadsarkiv modtaget en næsten komplet samling arkivalier fra virksomheden.

En virksomhed kan også efterlade værdifuldt materiale, når den flytter, fusionerer eller bliver opkøbt af udenlandske virksomheder. I stedet for at kassere virksomhedens papirer m.m., er det en god idé at overdrage materialet til det lokale arkiv eller til Rigsarkivet.

Global Seed Vault er verdens største frøbank, der ligger på Svalbard. Frøbanken er et lager til frø af spiselige arter. Frøbanken blev åbnet af den norske regering i 2008. Det er i denne frøbanks nordiske afdeling, NordGen, at Svend Erik Nielsen ønsker at få bevaret den viden om gamle danske sorter, som han har indsamlet, til generationerne efter os.

Se billeder fra M. Jørgensens Frøhandel i Grejsdalen på arkiv.dk, her

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere