Bevaring og kassation - råd og vejledning

For Vejle Kommunes forvaltninger og afdelinger yder Vejle Stadsarkiv råd, vejledning og støtte. Det kan være i forhold til kommunens ESDH-system, vejledning i bevaring og kassation af arkivmateriale eller ekspedition af forvaltningernes henlagte sager.

Bevaring og kassation - råd og vejledning 

Som arkivmyndighed for Vejle Kommune fører stadsarkivet tilsyn med, at forvaltninger og afdelinger i kommunen overholder relevant lovgivning og til stadighed varetager de arkivmæssige hensyn.

I den forbindelse yder vi råd og vejledning til forvaltningerne samt de kommunale institutioner. Det kan være i spørgsmål om bevaring og kassation af konkrete sagstyper, råd om arkivmaterialer, ordningsarbejde eller vejledning i forbindelse med henblik på aflevering af materiale til stadsarkivet. 

Lovgivningen på arkivområdet.

Vejledninger til bekendtgørelser og love

Vejledninger, der uddyber og eksemplificerer teksten i bekendtgørelserne, kan du finde hos Rigsarkivet. Vejledningerne bliver opdateret løbende.

Vejledning vedrørende vurdering af papirarkivalier
Vejledning vedrørende vurdering af digitale arkivalier
Vejledning til arkiveringsversioner af IT-systemer

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere