Papirløse byrådsmøder

Den fagre, nye digitale verden har nu også holdt sit indtog i byrådssalen, hvor politikerne ikke længere behøver stakkevis af papir med dagsordener og bilag for at kunne gennemføre et byrådsmøde. Hver politiker har nu i stedet en iPad, der rummer alle mødepapirerne i elektronisk form, den såkaldte eDagsorden.

I foråret 2011 vedtog Byrådet at tage den digitale dagsorden i brug, og siden da har der været arbejdet intensivt med få teknik og de administrative processer til at fungere optimalt. eDagsorden er knyttet sammen med Vejle Kommunes ESDH-system, hvis drift og udvikling ligger i stadsarkivets regi.

Stadsarkivet har været projektleder på indførelsen af eDagsorden, og det er sket i et tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger og politikerne.

Ved byrådsmødet den 5. oktober blev den nye løsning taget i brug i byrådssalen. Der er dermed sagt farvel til papiret på endnu et område, og det forventes, at papirforbruget dermed kan reduceres med op til 600.000 sider årligt.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard klikkede den røde snor over til eDagsorden, da ibrugtagningen blev markeret internt i september måned.
Foto: Vejle Stadsarkiv.  

Ny dramatisk udgivelse

Den 5. oktober 1941 blev den unge vejlensiske arbejdsmand Alfred Andersen anholdt og efterfølgende sigtet for kommunistisk virksomhed. Alfred Andersen var formand for DKU i Vejle. Hans illegale arbejde bestod i at have uddelt løbesedler.

Straffen blev udmålt, og Alfred sad tiden ud. Men i stedet for at blive løsladt, blev han tilbageholdt,  interneret i Horserødlejren og i efteråret 1943 deporteret til koncentrationslejren Stutthof.

Alfred overlevede opholdet her, men først efter en dramatisk ”dødsmarch” gennem det sønderskudte Polen og Tyskland. D. 5. juni 1945 vendte han tilbage til Vejle.

Alfreds skæbne deltes af mange andre danske kommunister – og den deltes af hans tre brødre, Poul Richard, Svend Aage og Aksel. De fire Andersen-brødres  skæbne er bogens emne.

Den dramatiske historie giver stemme til nogle af de små i samfundet, der havde store problemer med at få tilværelsen til at hænge sammen i 20’erne og 30’ernes krise, og som måtte betale dyrt for den danske regerings samarbejdspolitik under Besættelsen.

”Udleveret til fjenden” udgives af Byhistorisk Forlag og præsenteres ved en reception på Vejle Stadsarkiv, Enghavevej 2, fredag den 28. oktober 2011, kl. 14.30.

Alle er velkomne til at komme og høre forfatteren fortælle om sit arbejde med bogen, som kan købes for 125 kr.

2 X Jakobsen - det kan nåes endnu ...

Husk at det til og med d. 4. november 2011 er muligt at se udstillingen om de to Vejle-malere Villads og Regnar Jakobsen her på arkivet.

Kig ind i arkivets åbningstid - mandag til torsdag fra kl. 10-16, fredag fra kl. 10-12.

Billedet er fra åbningen af udstillingen d. 16. september, hvor stadsarkivar Susanne Conradsen bød velkommen.

Også bl.a. Vigand Rasmussen, der har været medarrangør af udstillingen, introducerede udstillingen for de over 40 fremmødte.
 Foto: Vejle Stadsarkiv.  

Vejle Stadsakiv ønsker alle en god efterårsferie. 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk