Skolebørn på arkivet

I 1856 åbnede det første telegrafkontor i Vejle. Telegrafens indtog var lidt af en sensation. Det skyldtes ikke mindst, at det var første gang, folk i Vejle oplevede en opfindelse, der fungerede ved elektricitet!

I Vejle Amts Avis kunne man torsdag d. 6. november 1856 læse: ”Veile. Den nye Telegraph-Bygning er nu fix og færdig, og dens Indre ligesaa hyggeligt, som dens Ydre er en formelig Pryd for den Beifarende, der ad den Kant besøger Byen.”

Efter telegrafen er det gået slag i slag med telefonen, radioen, fjernsynet, internettet, mobiltelefonen osv. Alle sammen opfindelser, som har baggrund i den såkaldte kommunikationsrevolution, som fandt sted i slutningen af 1800-tallet.

Det og meget mere har det handlet om på arkivet her i foråret, hvor læsesalen over flere dage har haft besøg af 7. årgang fra Kirkebakkeskolen.

Temaet for besøgene har overordnet være kommunikation i et historisk perspektiv. Besøgene er en del af et stort pilotprojekt, hvor alle skoler i Vejle Kommune har fået tilbud om at besøge bl.a. Vejle Stadsarkiv.

På billedet er eleverne i færd med at skrive med pen og blæk, som man gjorde i "gamle dage".

Scan din lokalpolitiker

Vejle Stadsarkivs udstilling om mennesket bag politikeren "Vejle Byråd – hvem er vi?" har de sidste par måneder været udstillet på Rødkilde Gymnasium.
Udstillingen er nu blevet beriget med 2D-stregkoder, der gør det muligt for smartphone-ejere ikke bare at læse plancherne, men også at scanne koderne og tage udstillingen med sig hjem på mobilen og besøge Vejle Kommunes hjemmeside.

Mens udstillingen har været på Rødkilde, er den blevet set af mange af eleverne og blevet brugt i samfundsfagsundervisningen. Eleverne har nærstuderet billederne og politikernes svar på spørgsmålene og har brugt udstillingen i forbindelse med undervisningen i lokalpolitik og nærdemokrati.


Elever fra Rødkilde i gang med at scanne.

Til højre kan du se et eksempel på nogle af 2D-stregkoderne, som kan scannes med en smartphone.

Byrådsudstillingen vandrer videre

I maj måned vil udstillingen "Vejle Byråd - hvem er vi?" være at finde på biblioteket i Børkop. Hvis du endnu ikke har fået den at se, er der altså stadig mulighed for det.

Byrådsmedlemmerne har alle svaret på de samme spørgsmål - og svarene fortæller bl.a. noget om byrådsmedlemmerne uden for byrådssalen. Hvis du ikke ved, hvem i byrådet der godt kan lide filmen "Mit Afrika", eller hvem der synes "Nordkraft" er en god bog, er der altså stadig mulighed for at få svar på bl.a. det.

 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk