Mange tak for jeres meninger

Siden lanceringen af Vejle Stadsarkivs nye hjemmeside har det via et spørgeskema været muligt at give sin mening om siden til kende. Det er der heldigvis mange, der har benyttet sig af. Mange tak for det. Tak for diverse kommentarer, spørgsmål, pæne ord om den nye side, forslag til øvrigt indhold m.v. De mange svar er af stor værdi for os i forhold til det videre arbejde med hjemmesiden. Bliv endelig ved med det. Tak for jeres meninger.

Hjælp os med at skrive historien på VejleWiki

Vejle Leksikon er blevet til en Wiki. VejleWiki handler om Vejle og omegn og er på den måde en lille lillesøster til Wikipedia.dk. På VejleWiki kan alle være med til at skrive artikler. Klik ind på www.vejlewiki.dk, opret dig som bruger, og vær med til at skrive. Måske ved du noget om de emner, der allerede er skrevet noget om, og har lyst til at føje mere til. Måske ligger du inde med viden til helt nye artikler. Allerede nu er det muligt at blive klog på f.eks. Hotel Australias eller Givebanens historie og rundt regnet 180 andre emner.

Klik ind og hjælp os med at skrive den lokale historie. Ved fælles hjælp kan vi få skrevet en masse gode og interessante artikler.

Får du brug for hjælp - klik på "Hjælp" i menuen til venstre.

VejleWiki er til for alle og kan selvfølgelig også uden log-in bruges som dit helt eget lokale leksikon.

Minebøssen på Vejle havn

Minebøssen på Vejle Havn blev indviet i februar måned for 91 år siden. Traditionen med indsamling i bomber og søminer går tilbage til 1819, hvor den første "Bombebøsse" blev oprettet som en stiftelse for gamle, trængende søfolk i København. Senere er der rundt om i landet oprettet andre stiftelser og understøttelsesfonde med samme navn, bl.a. i Randers (1834), Stige (1854), Thisted (1860) og Esbjerg (1901). Begrebet bombebøsse benyttes i nogle tilfælde om egentlige minebøsser.

I København og mange provinsbyer blev der i årene omkring 1920 opstillet søminer omdannet til de såkaldte "Minebøsser". Initiativet blev taget af Sømandsforeningen af 1856 i København og af lokale sømands- fisker- og marineforeninger. Formålet var at indsamle penge, hvoraf en tredjedel gik til Sømandsforeningen af 1856 til drift af "Prinsesse Maries Sømandshjem", og de to tredjedele til den lokale forening. De søminer, der skulle benyttes til formålet, blev skænket af Marineministeriet og klargjort på Orlogsværftet.

Også Vejle fik sin minebøsse. Initiativet her i byen blev taget af Vejle Sømandsforening (stiftet 1893). Indsamling i minebøssen passede godt med foreningens formål, der ifølge vedtægterne bl.a. er:
- at hjælpe Søfolk af foreningen, som er komne i nød, det være ved Forlis, Sygdom eller anden uforskyldt Aarsag
- at understøtte Enker og Børn efter Søfolk af Foreningen
- at understøtte hæderlige gamle Søfolk af Foreningen, som paa Grund af Svaghed ikke kunne erhverve Udkommet.
Havnepladsen, ca. 1990  

Mandag den 16. februar 1920 kunne man i Vejle Social-Demokrat læse følgende indlæg:
"Minebøssen ved Vejle Havn blev indviet i gaar Eftermiddags og Indvielsen havde samlet en Mængde Mennesker. Borgmester Jacobsen talte om Sømændenes trofaste og samfundsnyttige Arbejde under Krigen og fremhævede, at naar Sømanden saaledes satte sit Liv i Vove for Samfundets Vel, saa burde de, der i første Række høstede Fordelen af denne hans Indsats, nemlig Rederne, have sikret hans efterladte mod Nød. Borgmesteren overgav derefter Nøglen til Bøssen til Havnefoged Gadeberg, hvorefter Sømandsforeningens Formand Skibsbygger Lindtner, takkede Borgmesteren for Talen. Minebøssen blev tømt første gang om aftenen og den indeholdt 220 kr."

Tværs over minebøssen var følgende motto malet: DEN SØMAND GJORDE SIN PLIGT SOM FÅ.
GIV TIL HANS ENKE OG DE SMÅ
.

Minebøssen har i tidens løb haft forskellige placeringer ved havnen. Den blev flyttet efterhånden, som ændringer på havnepladsen og stigende trafik krævede det. Den oprindelige placering var på havnepladsen, i anlægget ved Trescows monumentet. I dag er den placeret mellem rundkørslen og havnebassinet. Minebøssen var oprindeligt malet sort. Efter 1945 blev mange minebøsser malet i de rød-hvide dannebrogsfarver, ofte i forbindelse med istandsættelse eller nyopsætning. Dette skete også i Vejle som forsøg. Da minebøssen stadig har denne bemaling, har man åbenbart været tilfredse med resultatet og valgt at lade forsøget blive permanent. Minebøssens motto er i dag ikke påmalet, men findes indgraveret i en påskruet messingplade.

Minebøssen tømmes en gang om året, kort før generalforsamlingen, der er foreningens eneste møde, hvor middagen, for egen regning, altid er "kogt torsk med flæsketerninger, hvide kartofler, rødbeder, hakket æg, revet peberrod og en fiskesennep der kradser!"
Penge puttes i minebøssen, ca. 1960  

Interesserede kan læse mere i Henrik Nedergaard Olsens artikel i Vejlebogen 2005: "Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa".


 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk