Lørdagsåbent

lørdag d. 2. april holder vi åbent fra kl. 10-14. Du er velkommen både på læsesalen, hvor der er hjælp at hente fra en af arkivets arkivarer og i formidlingsrummet, hvor du kan se vores aktuelle udstilling "Visuelle åndehuller". I seneste nyhedsbrev omtalte vi Bertel Thorvaldsens relieffer, som er placeret i stadsarkivets hovedindgang. Vi følger her op på historien om selve Gibseriet, hvor reliefferne er fremstillet.

Tanken om et gibseri i Thorvaldsens Museum gik nemlig langt tilbage i tid og var faktisk ældre end selve museet. Begyndelsen var, da ”Committeen til Oprettelsen af Thorvaldsens Museum” d. 20. december 1838 skrev til ”det kgl. Danske Cancellie” om, at komiteen selv, og fremadrettet museets bestyrelse, måtte »meddeles udelukkende Rettighed til at besørge forfærdigede Copier og Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeide, og at lade dem forhandle til Indtægt for Museet, efter at de ere forsynede med et eget Stempel og Mærke«.

Gibseriet blev på den måde en vej, hvortil man søgte at skaffe midler til museets opførelse, men det anførtes dog udtrykkelig, at det skulle være »et Middel til at bringe de Thorvaldsenske Arbeider ud iblandt Folket og derved oplive Kunstsandsen«.

Og det var måske netop derfor, at Kgl. Bygningsinspektør Jens Vilhelm Petersen valgte at anbringe reliefserien ”Livets aldre og årets tider” i amtmandsboligen: Så folket kunne få oplivet deres kunstsans!

Her til venstre ses motivet sommer/ungdom. Kik op og rundt, når du kommer ind på arkivet og hele reliefserien byder dig velkommen.
 
Fotograf: Frank Bache Andersen. Foto: Vejle Stadsarkiv.  

 

Den danske pige?

Nu er det snart tid til Historiske Dage i Øksnehallen. Kom og oplev historien på scener, hos mange forskellige udstillere og via diverse events over de to dage i starten af april – d. 9.-10. april 2016. Besøg ikke mindst standen ”Den danske pige?” som fortæller historier om kvinder (og en enkelt mand) fra Vejle, der alle i deres samtid brød grænserne for, hvad kvindekønnet normalt gjorde.

Egtvedpigen gjorde det. Det samme var tilfældet for blandt andre svømmeren Mille Gade og piloten Harriet Frøslev. Og Einar Wegener blev til Lili Elbe.
 

  På billedet ses den erfarne svæveflyver Harriet Førslev. Vi er i 1939. Harriet Førslev tog som den første danske kvinde sit certifikat allerede i 1932, og hun gjorde efterfølgende meget ud af at udbrede kendskabet til disciplinen.

Kom forbi og få en snak med medarbejdere fra Vejle Bibliotek, VejleMuseerne og Vejle Stadsarkiv, der glæder sig til at dele historierne med alle interesserede.
Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.  

 

Månedens billede(r)

I april måned ser vi på Vejlefjordbroen med et før(undervejs) billede fra 1977 og et nu billede fra 2016.I april 1977 var der godt gang i opførslen af broen. Brobyggeriet havde da stået på i et par år, og der blev arbejdet fra begge sider af fjorden. Her er vi ved Tirsbæk Strandvej.
Fotograf: Allan Simonsen. Foto: Vejle Stadsarkiv.  
Vejlefjordbroen blev indviet af Dronning Margrethe d. 1. juli 1980, og der er kørt maaaaaaaange biler over broen siden da.

Hvis du vil se flere billeder af Vejlefjordbroen finder du dem på arkiv.dk.
Fotograf: Frank Bache Andersen. Foto: Vejle Stadsarkiv.  

Serviceoplysning til kalenderen

Vi gør opmærksom på, at arkivet holder lukket St. Bededag fredag d. 22. april 2016. 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk