Foredragsrække om Vejle Fjord

 
 


 Guld til arkivet
 

Stadsarkivet får mange afleveringer i løbet af et år. Sådanne afleveringer kan være meget forskelligartede – nogle gange kommer der et enkelt foto ind, andre gange store virksomhedsarkiver. Det meste har en eller anden grad af enten lokal- eller kulturhistorisk værdi, men en gang imellem er der tale om virkelig unikt og meget spændende materiale.

Det oplevede vi for nylig, da en landmålervirksomhed med en meget lang historie i Vejle (i dag hedder de Geopartner) skulle i gang med en større flytning. En flytning medfører som regel også en oprydning og en sortering.


Det gjaldt naturligvis også Geopartner, som heldigvis selv var klar over værdien af deres arkiv. Bl.a. hentede stadsarkivet en komplet samling af planer over Vejle-Vandel-Grindsted banen.

De ældste planer er fra 1898, de nyeste fra 1914. Det hele er naturligvis håndtegnet og hele vejen langs banerne er lodsejerne, der blev berørt af jernbanebyggeriet, skrevet på.

Materialet er endnu ikke blevet registreret, men på billedet her, kan man få et indtryk af de flotte planer.

Foto: Vejle Stadsarkiv  

 Vejle og Den Store Krig


På Vejle Stadsarkiv har vi sat os for at finde ud af i hvor høj grad hverdagslivet i Vejle var påvirket af begivenhederne ude i den store verden under Første Verdenskrig.

Vel var Danmark neutralt, og så kunne man jo fristes til at tro, at der intet skete af interesse i Vejle. Sammenligner vi med de store slagmarker længere nede i Europa, er det naturligvis bagateller, vi oplever i Vejle. Alligevel kunne man mærke krigen her Vejle.

Men hvordan? Og i hvor høj grad? En af vejene til at få det opklaret er gennem datidens lokale dagblade: Vejle Amts Avis, Vejle Social-Demokrat og Vejle Amts Folkeblad. En lille flok af vores frivillige medarbejdere er i gang med at se alle aviser fra 1914-1918 igennem.  

Det er der foreløbig kommet 115 artikel-registreringer ud af, som man kan finde på arkiv.dk.
De handler især om dyrtid, varemangel, hestehandel med tyskerne og om indkaldelser til Sikringsstyrken. Men der er også sager om smugleri og vejlensere, der bliver viklet ind i krigens rædsler.

Prøv at lave en søgning på arkiv.dk som vist her og du vil opdage i hvor høj grad hverdagen var under indflydelse af krigstilstanden i Europa. Vil du se artikler/omtaler fra Vejle Amts Avis eller Vejle Social-Demokrat i deres fulde længde, skal du bare lægge vejen forbi Vejle Stadsarkiv. Hvis artiklen findes i Vejle Amts Folkeblad, skal du omkring Vejle Bibliotek.
   

 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk