Store dele af stadsarkivets materiale kan søges frem på den fælles arkiv platform – www.arkiv.dk. Hvis du gør brug af linket øverst til højre her på siden, får du på baggrund af din søgning vist materiale tilhørende Vejle Stadsarkiv. 

Efterfølgende er det muligt at afgrænse søgningen yderligere på bl.a. periode og materialetype. Du kan også brede din søgning ud og søge i flere arkivers materialebank.

Kontakt endelig læsesalen v. Vejle Stadsarkiv, hvis du ønsker at bestille eller vide mere om arkivmateriale tilhørende stadsarkivet. Hvis det ønskede materiale er tilgængeligt kan det bestilles fra magasin til gennemsyn på arkivets læsesal.

Her på siden kan du søge i vores databaser under - Brug arkivet og søg i databaser. Samme sted kan du også se digitaliserede kilder på nettet.

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail