Lyd

 
Befrielsen Rådhustorvet kort før modtagelsen
af engelske soldater, 8. maj 1945. Fotograf:
Ebbe Skov-Petersen.
 

Besættelsestiden og Befrielsen fylder meget i gamle vejlenseres erindring og er et gennemgående tema i mange interviews.

Hvad består samlingen af?

Lydsamlingen er en god blanding af interviews og optagelser fra radioen eller fra større begivenheder i Vejle. Flere gange har Stadsarkivet lavet større interview-projekter. Det gælder f.eks. i forhold til interviews af medlemmer af Modstandsbevægelsen.


I 1980'erne gennemførte Stadsarkivet et projekt, der skulle dokumentere arbejdslivets historie i Vejle. I den forbindelse interviewede vi en lang række vejlensere med relation til industrien - både arbejdere, funktionærer og direktører. Samlingen er derfor primært et produkt af Stadsarkivets indsamlingsprojekter.

For at sikre en langtidsholdbar bevaring er de fleste kassettebånd blevet digitaliseret.
 

Kan man komme til at høre lydbåndene?

Langt de fleste kassettebånd er blevet lyttet igennem og skrevet ud. Disse udskrifter er tilgængelige efter Arkivlovens bestemmelser. Det vil sige, at såfremt indholdet ikke er personfølsomt, kan man få lov at læse udskrifterne igennem.

For de bånd, der er digitaliseret, vil det, efter aftale, kunne lade sig gøre at høre optagelserne. Igen naturligvis under hensyntagen til tilgængelighedsregler.
 Søg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail