Kort

 
Kort over Vejle, 1767. Foto: Vejle Stadsarkiv.  

Hvad består samlingen af?

Stadsarkivet har omtrent 1000 registrerede kort fra Vejle by og omegn. Det drejer sig om mange slags korttyper, som bliver anvendt i forskellige sammenhænge. Her er et par eksempler:


  • Oversigtskort fra 1920’erne, der viser veje fra Vejle ud i landsognene
  • Kort ra 1980'erne med vandskel
  • Kort fra 1970'erne hvor forureningsgraderne er indtegnede
  • Matrikelkort fra både Vejle og det meste af oplandet fra forskellige perioder
  • Hovedgårdes matrikelkort, hvor de enkelte matriklers hartkornsydelser fremgår

Hvordan finder man kortene?

Man finder frem til de relevante kort ved at søge i samlingerne. Alle registrerede kort kan findes frem til gennemsyn på læsesalen.

Vores kortsamling er p.t. under grundig gennemgang og er i mange tilfælde taget ud af deres sammenhæng. Man kan derfor risikere at ikke alle kort er umiddelbart tilgængeligeSøg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail