Billeder

 
Købmand Thorkilsens sommervilla på
Ravnsbækvej, 1905. Fotograf: H.P. Jensen.
 


Hvad består samlingen af?

Vejle Stadsarkiv råder over en kolossal billedsamling, der til stadighed vokser. Samlingen består af positiver, negativer, dias, malerier, tryk og digitale billeder. De mange billeder stammer fra både privatpersoner og professionelle fotografer og tilsammen giver de en unik indgang til Vejle bys og omegns historie.


De store samlinger

De store fotografsamlinger er en væsentlig del af billedsamlingen. Fotograf H.P. Jensen havde atelier i Vejle fra 1894 til 1934. H.P. Jensen tog mange portrætter, men var også rundt i byen og omegnen for at indfange velegnede motiver. H.P. Jensens forretning blev overtaget af fotograf Adda Bruus, som førte den videre ind til 1973. 

Begge fotografers samling af billeder er placeret på Stadsarkivet.


En anden stor samling er avisbillederne fra Vejle Amts Folkeblad. Fra 1963 og frem til ca. 2000 har vi en komplet samling af billeder fra store og små begivenheder fra hele avisens dækningsområde. Her kan man finde billeder fra alle konge- og dronningebesøg, fra translokationer på skolerne, fra byjubilæer og byfester, fra ridestævner og spejderture og meget, meget mere.


Vores ældste billeder stammer fra 1860’erne, de nyeste er fra i dag.

Hvad kan man finde?

Nogle begivenheder er bedre foto-dokumenterede end andre. F.eks. har vi ca. 400 registrerede enkeltbilleder fra 1942, da et engelsk fly smed en bombe ved Nørreskoven. Også Befrielsen med de britiske soldater i Vejle er der mange billeder af. 
 

Digitalisering

En væsentlig del af billedsamlingen er gennem de seneste år blevet digtialiseret. Omtrent 50.000 billeder findes i digital udgave og kan søges frem i via "Søg i samlingerne" til højre på skærmen. Alle registreringer, der begynder med bogstavet B eller N er billedregistreringer, også selv om der ikke dukker et billede frem på skærmen. Det betyder blot, at det endnu ikke er digitaliseret.


Hvem bruger billederne?

Billederne bliver flittigt brugt. Stadsarkivet bruger dem selv til udstillinger, bøger, kalendere og anden formidling. Andre køber kopier af vores billeder til f.eks. slægtsbøger, jubilæumsskrifter, vægdekoration, reklamer eller noget helt andet. Det er kun fantasien – og lovgivningen – der sætter grænsen for, hvordan man kan bruge billedsamlingen.
 Søg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail