Bøger

 
Foto: Vejle Stadsarkiv.  

 

Det lokalhistoriske Bibliotek

Stadsarkivet har en fin samling af bøger med lokalhistorisk indhold. Gennem årene har vi indsamlet og registreret lokalhistoriske udgivelser. Det drejer sig om jubilæumsskrifter, erindringer, biografier, sognehistorier og diverse årbøger.


En del af udgivelserne har Stadsarkivet selv stået for. Det gælder den store byhistorie, Vejle Bys Historie, i fem bind, der rigt illustreret fortæller om byens historie fra oldtid til nutid.

Hele den lokalhistoriske bogsamling står fremme på læsesalen og kan frit benyttes af læsesalgæster.

Stadsarkivets egne udgivelser kan købes hos os. Enkelte titler er dog udsolgte.

 Søg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail