Arkivalier
Aviser og udklip
Billeder
Bøger
Film
Hjemmesider
Kort
Lyd

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Brug af samlingerne

Læs om brug af samlingerne her.

Stadsarkivet har flere samlinger end de her beskrevne.
 
På læsesalen findes f.eks. en emnesamling, hvor man kan søge på emner, adresser eller personer.

Vi har også en artikelsamling og en tidsskriftssamling. De er ved at blive registreret i vores database, så man snart kan søge i dem sammen med andre søgninger.

Serviceoplysning fra Statens Arkiver
Benyttelse af arkivalier fra Statens Arkivers samlinger vil i fremtiden kun kunne finde sted på Statens Arkivers læsesale.
Læs mere her.

Spørg arkivet

Send mail