Regler for brug af fotos fra Vejle Stadsarkiv

Hvis du ønsker at bruge vores billeder, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

- du kan købe billederne i digitaliseret form hos os. Du finder den gældende prisliste på vores forside.

- når du bruger billederne, skal fotografens navn og Vejle Stadsarkiv være nævnt under billedet/billederne. Publikationer skal sendes i et eksemplar til os, og hvis der publiceres på en hjemmeside, skal et link hertil sendes til os.

- vær særligt opmærksom på, at alle fotos er omfattet af lov om ophavsret. Lovens centrale princip er, ar den, der har frembragt et værk, har eneret til det og til at fremstille kopier af det. 

- vær også opmærksom på, at loven skelner mellem fotografiske værker og fotografiske billeder.

- for at et fotografi kan karakteriseres som et "værk", skal det have en vis originalitet, og det skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats. En tommelfingerregel siger, at billeder taget professionelle fotografer er værker. Det betyder, at vores store samling af billeder taget af pressefotografer skal betragtes som "værker".

- ophavsretten til fotografiske værker varer indtil 70 år efter fotografens dødsår.

- fotografiske billeder er de billeder, der ikke betragtes som værker, dvs. som oftest private amatøroptagelser.

- retten til et fotografisk billede varer indtil 50 år efter fremstillingen af det. Denne tidsfrist kan dog ikke anvendes på fotografiske billeder fremstillet før 1. januar 1970. Det betyder, at en fotograf ikke kan gøre sine rettigheder gældende over for "fotografiske billeder" optaget før 1970. Fotografiske billeder optaget i 1970 er "frie" i 2021.
Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Læs mere om ophavsret

Kulturministeriets hjemmeside kan du læse mere om ophavsret


Spørg arkivet

Send mail