Digitalisering
Med digitalisering forstås her, at man laver en digital kopi af et analogt medie. Det kan fx være, at man skanner et foto eller digitaliserer en gammel spolefilm. På Vejle Stadsarkiv har vi i en årrække foretaget digitalisering. Det har specielt været af billeder, hvor arkivet gennem årene har digitaliseret mere end 100.000 billeder, hvoraf de fleste nu kan søges frem her på hjemmesiden.

Arkivets lydsamling, primært spolebånd og kasettebånd, er digitaliseret, og et særligt indsatsområde har i de senere år været digitalisering af film.

Hvorfor digitalisere?

Der kan være to årsager til at man ønsker at digitalisere:
1) For at kunne formidle materialet, fx på hjemmesider
2) For at bevare det digitale i stedet for originalen

Digitaliserer man en film for at vise (formidle) den på en hjemmeside, giver det ikke mening at lave den i en ret høj kvalitet. Fylder den for meget, vil den tage alt for lang tid at hente og vise. Den skal digitaliseres i en kvalitet, som egner sig til internettet.

Digitaliserer man derimod for at bevare, skal man være sikker på, at den digitale udgave er i en kvalitet, der så vidt muligt er af lige så høj en kvalitet som originalen. I praksis kan dette dog være svært at opnå.

 

En begrundelse for at digitalisere for at bevare er, at originalerne er ved at gå til grunde. Dette skete fx, da vi for nogle år tilbage opdagede, at en samling af pressenegativer var ramt af eddikesyresyndromet. Negativerne begyndte at afgive gasser, som fik dem til at skrumpe, og vi måtte i al hast skanne billederne for at bevare dem digitalt.

 
 Foto: Vejle Stadsarkiv.  


Andre tilfælde, hvor man må digitalisere for at bevare materielet digitalt, er fx de gamle 9,5mm film – et eksotisk fransk format, som det i dag er stort set umuligt at opdrive fremvisere til. Det samme begynder at gøre sig gældende for nogle af videoformaterne, fx Betacam, Betamax og Umatic.Søg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail