Digital langtidsbevaring
Målet for Vejle Stadsarkiv er at kunne bevare sit digitale materiale for evigt. Det er dog langt fra nogen let opgave, da menneskeheden gennem historien har haft en kedelig tendens til at vælge medier, der var mere og mere ringe til at holde i længden.

Jellingstenen har stået i 1.000 år og kan stadig læses, papirer kan læses i flere hundrede år, hvis de bevares korrekt, en dvd holder måske et par år, hvis man er uheldig.

Only diamonds are forever

                             
   

Jellingstenen illustrerer udmærket de problemer, vi vil løbe ind i, når vi arbejder med langtidsbevaring. Stenen er begyndt at smuldre, og man risikerer altså at teksten går tabt. Desuden er teksten på den skrevet med runer, som folk i vore dage ikke uden videre kan tyde. Der er altså to udfordringer:

1) Kan mediet holde?
2) Kan vi tyde indholdet?


Digitale arkivalier

Når det drejer sig om digitale arkivalier, må vi svare nej til begge ovenstående spørgsmål. Selv med særlige arkiv cd’er, som skulle kunne holde i mere end 100 år, risikerer vi, at de er ulæselige efter mindre end ti. Næste problem er selvfølgelig, om vi overhovedet har noget, der kan læse cd’er om 10 år?

Næste problem er, at vi ikke kan være sikre på at kunne tyde indholdet. Som eksempel kan nævnes de gamle Word Perfect dokumenter, der var vidt udbredte i 1980’erne og 1990’erne. I dag kan det være svært at finde programmer, der kan læse dem ordentligt.
 

En aktiv bevaringsstrategi

Gør vi intet, vil vores digitale arkivalier altså være væk om få år, så der er behov for en aktiv bevaringsstrategi.

Det primære medium for bevaring af digitalt materiale på Vejle Stadsarkiv er servere med harddiske, så alt digitalt materiale bevares mindst to steder. For at undgå ulæselige diske foregår der en løbende udskiftning af diske, så en disk altid skiftes, inden den går i stykker. Sker der alligevel fejl, eller går en disk i stykker, kan indholdet erstattes af tilsvarende indhold fra den anden server.


Vi har dog stadig udfordringen med at kunne læse det, vi nu bevarer. Der er forskellige tilgange til den udfordring, men den strategi, danske arkiver normalt følger, handler om at konvertere indholdet til mere simple formater, og sørge for at konvertere disse, når det begynder at blive svært at finde programmer til at åbne dem. Word Perfect dokumentet ville for eksempel blive konverteret til billedformatet TIFF.

TIFF har den store fordel, at det er et meget udbredt format, og der findes mange programmer, der kan vise den. Alle billeder, såvel dokumenter som fotos, som bevares på Vejle Stadsarkiv, gemmes i dette format, hvilket giver den fordel, at der kun er ét format for billeder, der skal overvåges, samt at det vil være relativt nemt at konvertere billederne til et andet billedformat, inden tiden kommer, hvor TIFF ikke længere kan vises.
 Søg i samlingerne


Spørg arkivet

Send mail